Disclaimer

Naktuinbouw beheert op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Biodatabase.
Informatie over de biodatabase wordt aangeleverd door Bionext, Skal en Naktuinbouw. Informatie over de beschikbaarheid van het aanbod wordt aangeleverd door de leveranciers. Naktuinbouw plaatst deze informatie met de grootst mogelijke zorg op de Biodatabase. Naktuinbouw is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.

Ondanks dat Naktuinbouw alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan Naktuinbouw niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die door gebruikers van de Biodatabase via internet verzonden wordt.

Naktuinbouw is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van de Biodatabase en heeft het  recht om de inhoud van deze disclaimer zonder aankondiging te wijzigen.