Over ons

Uitgangsmateriaal voor de biologische teelt van gewassen, zoals zaaizaad, plantgoed, stekken en pootgoed moet van biologische oorsprong zijn. Dit uitgangsmateriaal is biologisch geteeld en mag daarna niet behandeld zijn met chemisch/ synthetische middelen. De productie van zaaizaad en vegetatief teeltmateriaal voor de biologische teelt vindt altijd plaats in biologische grond en volledig volgens de biologische productievoorschriften.

Naktuinbouw houdt op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de beschikbaarheid bij van biologisch uitgangsmateriaal. Binnen gewassen staan de beschikbare rassen vermeld en bij welke leverancier dit materiaal verkregen kan worden.

Biologisch uitgangsmateriaal is verdeeld in 3 categorieën. Deze staan in de Nationale Annex en noemen we  categorie 1, 2 en 3.
• Categorie 1: biologisch uitgangsmateriaal is verplicht.
• Categorie 2: biologisch uitgangsmateriaal verplicht indien het ras beschikbaar is*.
• Categorie 3: biologisch uitgangsmateriaal is niet verplicht.
In de biodatabase staat vermeld in welke categorie het gewas is ingedeeld.
   * Indien het ras niet beschikbaar is, ga naar ontheffingen.

De indeling van de Annex wordt vastgesteld m.b.v. experts. Bionext heeft van het Ministerie van LNV de opdracht gekregen om de Annex samen te stellen.
Jaarlijks wordt door de expertgroepen (telers & kwekers) het biologisch aanbod beoordeeld. Op basis van objectieve criteria worden (sub)gewassen in een categorie ingedeeld.

De meeste gewassen staan in één categorie ingedeeld. Voor sommige gewassen zijn er subgewassen vastgesteld. Deze subgewassen zijn vaak in verschillende categorieën (categorie 1, 2 of 3) ingedeeld.

Aanbod van  rassen in de biodatabase wordt op basis van gegevens verstrekt door de leveranciers opgenomen. De beheerders van de biodatabase kijken de spelling van de rasnaam na en controleren, indien van toepassing of het ras een verkeerspositie heeft. D.w.z. of het ras in Europa verhandeld mag worden.

Bij ieder ras op de biodatabase kunt u de onderstaande informatie vinden:
• Selectie binnen het ras (alleen indien van toepassing)
• Leverancier
• Beschikbaar vanaf (datum waarop het aanbod op de biodatabase is gezet)
• Eko/Demeter (biologische keurmerken)