Annex

De indeling van de Annex wordt vastgesteld m.b.v. experts. Bionext heeft van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de opdracht gekregen om de Annex samen te stellen.
Jaarlijks wordt door de expertgroepen (telers & kwekers) het biologisch aanbod beoordeeld. Op basis van objectieve criteria worden (sub)gewassen in een categorie ingedeeld.

De meeste gewassen staan in één categorie ingedeeld. Voor sommige gewassen zijn er subgewassen vastgesteld. Deze subgewassen zijn vaak in verschillende categorieën (categorie 1, 2 of 3) ingedeeld.
• Categorie 1: biologisch uitgangsmateriaal is verplicht.
• Categorie 2: biologisch uitgangsmateriaal verplicht indien het ras beschikbaar is*.
• Categorie 3: biologisch uitgangsmateriaal is niet verplicht
   * Indien het ras niet beschikbaar is, ga naar ontheffingen.

De Annex bestaat uit de volgende onderdelen:
• Landbouwgewassen
• Groentegewassen open teelt
• Groente- en vruchtgewassen bedekte teelt
• Vegetatief uitgangsmateriaal